^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


grafika baloty fpWójt Gminy Nowy Żmigród informuje jej mieszkańców o istniejącej możliwości przystąpienia do programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Osoby zajmujące się produkcją rolną będą mogły oddać odpady po wcześniejszym złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy.

 

 

Składający wniosek deklaruje ilość posiadanych odpadów (wyrażoną w kilogramach) z podziałem na:
1) folie rolnicze czarne;
2) folie rolnicze białe;
3) siatki i sznurki do owijania balotów;
4) opakowania po nawozach typu Big-Bag.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie – pok. nr 21, u sołtysów oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy, pod adresem www: http://bip.nowyzmigrod.pl/?bip=2&cid=152&id=2777

Uzupełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy – pok. nr 21, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

Wniosek o usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram